19 април 2012 г.Сутрин на философстването и поздрав за всички атеисти с част от коментар от блога на Григор Гачев: "Л. Нелсън – “Да се обоснове познанието, чрез познание е невъзможно (regressus in infinitum), a всяка друга предпоставка на познанието не може да служи за негово логическо обосноваване…”
 Колкото и здрава да е постройката на научното, нейните основи винаги са някъде в блатото на вярата. Може ли да ми дадете пример за обратното?"

Няма коментари:

Публикуване на коментар