3 септември 2012 г.

Where the Sidewalk Ends by Shel Silverstein


  There is a place where the sidewalk ends
And before the street begins,
And there the grass grows soft and white,
And there the sun burns crimson bright,
And there the moon-bird rests from his flight
To cool in the peppermint wind.

Let us leave this place where the smoke blows black
And the dark street winds and bends.
Past the pits where the asphalt flowers grow
We shall walk with a walk that is measured and slow,
And watch where the chalk-white arrows go
To the place where the sidewalk ends.

Yes we'll walk with a walk that is measured and slow,
And we'll go where the chalk-white arrows go,
For the children, they mark, and the children, they know
The place where the sidewalk ends.


И превод от


Там, където тротоарът се свършва
и не е още почнала пътната лента
мека бяла трева се извива
слънце въздухът ален попива
птица лунна крилете си свива
в хладината на вятър от мента.

Да си тръгнем оттук, дето черен димът е
и асфалтът се вие и скършва,
покрай дупките, дето стрък смолист се изправя ,
ще вървим със вървеж и отмерен, и бавен
след стрелките, които тебеширът оставя
там, където тротоарът се свършва.

Със вървеж тъй премерен и тъй бавен ще ходим
и ще идем, където тебеширът ни води,
че децата го виждат, децата го знаят
това място, където тротоарът се свършва.


Прекрасен ден,

Няма коментари:

Публикуване на коментар